Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Порівняйте проведену розграфку з контрольними даними та дайте відповідь, на якому рисунку дані вірні:

КОНТРОЛЬНІ ДАНІ ДО ЗАВДАННЯ 4

N-36-54-А N-36-54-Б N-36-55-А 
N-36-54-В N-36-54-Г N-36-55-В 
N-36-66-А N-36-66-Б N-36-67-А 

Рисунок 10

N-36-66-А N-36-66-Б N-36-67-А 
N-36-54-Г N-36-54-Г N-36-55-Б 
N-36-66-А N-36-66-Б N-36-67-А 

Рисунок 11

N-36-54-А N-36-54-Г N-36-55-А 
N-36-54-Б N-36-54-Г N-36-55-Г 
М-36-67-А М-36-68-Б М-36-69-А 

Рисунок 12

рисунок 10
рисунок 11
рисунок 12