Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Вітаємо, Ви виконали лабораторну роботу!

Оформіть протокол та надішліть його викладачу!

Лабораторна робота №250-1

Тема: Розграфка та номенклатура топографічних карт

Мета: ознайомитися з правилами розграфки топографічних карт, навчитися визначати потрібний масштаб й номенклатуру карт для практичної роботи.

Матеріали, реактиви, устаткування: Для виконання даної лабораторної роботи Вам необхідно підготувати папір формату А4, або в клітинку та простий олівець. Бажано мати перед очима рисунки 1-2 та таблицю 1 з роділу 2 «Особливості розграфки листів карт більш великих масштабів». Крім того, необхідно підготувати на папері 4 таблиці у яких й будуть виконуватись завдання лабораторної роботи. Форма таблиці додається.

Обробка результатів

1 На підставі отриманих даних, їх аналізу та проведення розрахунків, визначити масштаби кожної номенклатури карти та суміжні листи:

Масштаб 1:_________________________________

   
 M-35  
   

Масштаб 1:_________________________________

   
 N-36-III  
   

Масштаб 1:_________________________________

   
 N-36-12  
   

Масштаб 1:_________________________________

   
 N-36-54-Г  
   

На підставі проведеної роботи, підготувати заявку в картографічну службу щодо підготовки необхідних комплектів карт наступного змісту:

Прошу Вас для роботи підготувати наступні комплекти листів топографічних карт:

1) масштаб 1:______________ , листи:

___________________

___________________

___________________

2) масштаб 1:______________ , листи:

___________________

___________________

___________________

і т.д.

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.