Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Яку геометричну фігуру являє собою кожен лист карти?
квадрат
прямокутник
трапеція