Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Від чого залежать розміри листа карти по широті й довготі?
від півкулі
від масштабу карти
від призначення карти