Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Розграфка та номенклатура топографічних карт
Яке співвідношення між масштабом карти і площею, що зображується на стандартному листі паперу?
чим крупніше масштаб, тим меншу площу можна зобразити
чим крупніше масштаб, тим більшу площу можна зобразити
чим дрібніше масштаб, тим меншу площу можна зобразити