Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Визначення координат точок місцевості та об’єктів за допомогою топографічної карти

0250-02-004-00.jpg

Теоретичні відомості. 3 Географічні координати і визначення їх за топографічною картою

Географічні координати - кутові величини: широта j і довгота l визначальні положення об’єктів на земній поверхні і на карті (рисунок 7).

Широта - кут j між стрімкою лінією в даній точці і площиною екватора. Широта змінюється від 0 до 90о; у північній півкулі її називають північною, у південній - південною.

Довгота - двохгранний кут l між площиною початкового меридіана і площиною меридіана даної точки земної поверхні. За початковий меридіан (Гринвичським) прийнятий меридіан, що проходить через центр Гринвичській обсерваторії (район Лондона). Довгота змінюється від 0о до 180о. Довгота, яка відлічується на схід від Гринвичського меридіану, називається східною, а довгота, яка відлічуються на захід, - західною.

Географічні координати, які отримані з астрономічних спостережень, називаються астрономічними, а координати, які отримані геодезичними методами й визначаються по топографічних картах, - геодезичними. Значення астрономічних і геодезичних координат тих самих точок відрізняються незначно - у лінійних мірах у середньому на 60-90 м.

Географічна (картографічна) сітка утвориться на карті лініями паралелей і меридіанів. Вона використовується для визначення географічних координат об`єктів.

На топографічних картах лінії паралелей і меридіанів служать внутрішніми рамками листів карти; їхні широти і довготи підписуються на кутах кожного листа. На листах карт на західну півкулю в північно-західному куті рамки міститься напис «На захід від Гринвіча».

Рисунок 7 - Географічні координати:

j - широта точки A; l - довгота точки А

На аркушах карт масштабу 1:50 000, 1:100 000 і 1:200 000 показуються перетинання середніх паралелей і меридіанів і дається їх оцифровка в градусах і мінутах. По цим даним встановлюють підписи широти і довготи сторін рамок листа, зрізаних при склейці карти. Крім того, уздовж сторін рамок усередині листа зроблені невеликі (по 2…3 мм) штрихи через одну хвилину, по яких можна накреслити паралелі і меридіани на карті, склеєної з багатьох аркушів.

На картах масштабу 1:25 000, 1:50 000 і 1:200 000 сторони рамок розділені на відрізки, рівні в градусній мірі одній мінуті. Мінутні відрізки відтінені через один і розділені крапками (за винятком карти масштабу 1:200 000) на частини по 10".

На аркушах карти масштабу 1:500 000 паралелі проведені через 30`, а меридіани - через 20`; на картах масштабу 1:1 000 000 паралелі проведені через 1°, меридіани через 40¢. Усередині кожного листа карти на лініях паралелей і меридіанів підписані їхні широти і довготи, що дозволяють визначати географічні координати на великій склейці карт.

Визначення географічних координат об’єкта по карті здійснюється за найближчими до нього паралелям і меридіанам, широта і довгота яких відома. На картах масштабу 1:25 000…1:200 000 для цього приходиться, як правило, попередньо провести південніше об’єкта паралель і на захід - меридіан, з`єднавши лініями відповідні штрихи, що маються уздовж рамки листа карти.

Широту паралелі і довготу меридіана розраховують і підписують на карті (у градусах і мінутах). Потім оцінюють у кутовій мірі (у секундах чи частках мінути) відрізки від об’єкта до паралелі і меридіана (Аm1 і Ат2 на рис. 8), зіставивши їхні лінійні розміри з мінутними (секундними) проміжками на сторонах рамки. Величину відрізка Аm1 додають до широти паралелі, а відрізка Ат2 - до довготи меридіана й одержують шукані географічні координати об’єкта - широту і довготу.

На рисунку 8 показаний приклад визначення географічних координат об’єкта А; його координати: північна широта 54°35`40¢¢, східна довгота 37°41`30¢¢.

Нанесення об’єкта на карту по географічних координатах

На західній і східній сторонах рамки листа карти відзначають рисками дані, що відповідають широті об`єкта. Відлік широти починають від оцифровки південної сторони рамки і продовжують по мінутних і секундних проміжках. Потім через ці риски проводять лінію - паралель об’єкта.

У такий же спосіб будують і меридіан об’єкта, тільки довготу його відраховують по південній і північній сторонах рамки. Точка перетинання паралелі і меридіана вкаже положення об’єкта на карті.

На рисунку 8 даний приклад нанесення на карту об’єкта В по координатах:

j = 54°З8¢,3; l = 37°34¢,7.

Рисунок 8 - Визначення географічних координат по карті і нанесення об’єктів на карту по географічних координатах

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.

Матеріал засвоєний
Матеріал не засвоєний