Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Вимірювання азимутів та дирекціонних кутів
Теоретичні відомості. 1 Азимути та дирекціоні кути

При роботі з картою часто виникає необхідність у визначенні напрямків на які-небудь точки місцевості з точки стояння (початкового напряму).

Як початковий напрямок, звичайно, приймають (рисунок 1):

- напрямок, паралельний вертикальній кілометровій лінії карти;

- напрямок географічного меридіана, який, також, може називатися дійсним меридіаном;

- напрямок магнітної стрілки компаса, тобто напрямок магнітного меридіана.

Рисунок 1 - Дійсний азимут (А), магнітний азимут (Ам) і дирекціонний кут (а)

У залежності від того, який напрямок прийнятий за початковий, розрізняють три види кутів, що визначають напрямок на точку:

- дирекціонний кут a;

- дійсний азимут А;

- магнітний азимут Ам.

Дирекціонним кутом a якого-небудь напрямку називається кут, який вимірюється на карті за ходом годинникової стрілки від 0о до 360о між північним напрямом вертикальної кілометрової лінії і напрямом на обумовлену точку.

Дійсним або географічним азимутом А напрямку називається кут, вимірюваний від північного напряму географічного меридіана за ходом годинникової стрілки до заданого напряму. Як і дирекціонний кут, дійсний азимут може мати будь-яке значення від 0о до 360о.

Щоб по карті вимірити в даній точці дійсний азимут якого-небудь напряму, через цю точку попередньо проводять географічний меридіан таким же способом, як і при визначенні географічної довготи точки.

Магнітним азимутом Ам напряму називається горизонтальний кут, який вимірюється за ходом годинної стрілки (від 0о до 360о) від північного напряму магнітного меридіана до напряму, який визначається.

Магнітні азимути визначаються на місцевості за допомогою кутомірних приладів, у яких є магнітна стрілка (компас, бусоль). Використання цього простого способу орієнтування напрямів неможливо в районах магнітних аномалій і магнітних полюсів.

Література

1. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. Топографія з основами картографії: Навчальний посібник. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 248 с.

2. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии. М. : – «Просвещение», 1991. - 367 с.

3. Загородній В.В., Матусевич К.М. Основи топографії і картографії. К. : – «Радянська школа», 1977. - 132 с.

4. Шмаль С.Г. Військова топографія: Підруч. Для слухачів і курсантів вищ. Військ. Навч. Закл. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 280 с.

Матеріал засвоєний
Матеріал не засвоєний