Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Топографія з основами картографії
Лабораторна робота: Вимірювання азимутів та дирекціонних кутів
Поправка напряму П = 6о. Визначити дирекціонний кут a з точки №2 на точку №3.
160о
184о
200о