Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
У відповідності з яким документом здійснюють моніторинг природних вод?
Водний кодекс України
Закон України про охорону навколишнього природного середовища
Закон України про охорону атмосферного повітря