Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Ознака шкідливості води, яка з’являється при найменшій концентрації забруднюючої речовини, називається
лімітуюча ознака шкідливості
гранично допустима концентрація
інтегральний показник