Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Дослід 1. Визначення кислотності атмосферних опадів.

Кислотність атмосферних опадів визначають титриметричним методом відразу після відбору проби. Якщо атмосферні опади мають показник рН < 4,5, то визначають вільну кислотність, якщо показник рН 4,5 – 8,3 – визначають загальну кислотність. Якщо атмосферні опади мають рН > 8,3, їх кислотність дорівнює нулю.

Продовжити виконання лабораторної роботи