Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Титруємо вміст колби 0,1 моль/л розчином їдкого натру
до появи жовтого забарвлення
після появи жовтого забарвлення