Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Вільну кислотність атмосферних опадів (ммоль•екв./л) визначаємо за формулою (2.1):

, (2.1)

де С – концентрація робочого розчину лугу, моль/л;

v – об’єм проби атмосферних опадів, мл;

v1 – об’єм робочого розчину лугу, що витрачений на титрування при визначенні вільної кислотності, мл.

Продовжити виконання лабораторної роботи