Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
До проби атмосферних опадів додаємо 2 краплини розчину фенолфталеїну.
Продовжити виконання лабораторної роботи