Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Який індикатор потрібно додати до проби атмосферних опадів для визначення загальної кислотності?
фенолфталеїн
метилоранж