Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Дослід 2. Визначення лужності атмосферних опадів.

Лужність атмосферних опадів визначають титриметричним методом відразу після відбору проби. Якщо атмосферні опади мають показник рН > 8,3, визначають вільну лужність, якщо показник рН 5,4 – 8,3 – визначають загальну лужність. Якщо атмосферні опади мають рН < 5,4, їх лужність дорівнює нулю.

Продовжити виконання лабораторної роботи