Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Обладнання і реактиви:

1) колби на 200 мл;

2) мірні циліндри на 100 мл;

3) бюретки;

4) 0,1 моль/л розчин соляної кислоти;

5) метилоранж;

6) фенолфталеїн.

Продовжити виконання лабораторної роботи