Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
За шкалою бюретки визначаємо об’єм (мл) 0,1 моль/л розчину соляної кислоти, що витрачений на титрування.
Продовжити виконання лабораторної роботи