Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Загальну лужність атмосферних опадів (ммоль•екв./л) визначаємо за формулою (2.4):

, (2.4)

де С – концентрація робочого розчину соляної килоти, моль/л;

v – об’єм проби атмосферних опадів, мл;

v4 – об’єм робочого розчину лугу, що витрачений на титрування при визначенні загальної лужності, мл.

Продовжити виконання лабораторної роботи