Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Ви успішно виконали дослід 2 «Визначення лужності атмосферних опадів».
Продовжити виконання лабораторної роботи