Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності
Вітаємо! Ви успішно виконали лабораторну роботу «Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності».

Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи відповідно запропонованого зразка.
Звіт лабораторної роботи повинен містити:
1) розрахунок кислотності і лужності атмосферних опадів за формулами (2.1) – (2.4);
2) висновок про кислотність і лужність атмосферних опадів;
3) висновок про здобутті на лабораторній роботі практичні навички.
Запишіть звіт окремим файлом і відправте його викладачу зі своєї персональної сторінки.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Організація спостережень за якістю атмосферних опадів:

визначення кислотності і лужності

Мета роботи: формування навичок використовувати теоретичні знання на практиці, навчитись визначати кислотність і лужність атмосферних опадів.

Дослід 1. Визначення кислотності атмосферних опадів

Вільну кислотність атмосферних опадів (m), ммоль·екв./л, визначають за формулою:

,

де С – концентрація робочого розчину лугу, моль/л;

v – об’єм проби атмосферних опадів, мл;

v1 – об’єм робочого розчину лугу, що витрачений на титрування при визначенні вільної кислотності, мл.

Навести розрахунок.

Загальну кислотність атмосферних опадів (р), ммоль·екв./л, визначають за формулою:

,

де С – концентрація робочого розчину лугу, моль/л;

v – об’єм проби атмосферних опадів, мл;

v2 – об’єм робочого розчину лугу, що витрачений на титрування при визначенні загальної кислотності, мл.

Навести розрахунок.

Дослід 2. Визначення лужності атмосферних опадів

Вільну лужність атмосферних опадів (n), ммоль·екв./л, визначають за формулою:

,

де С – концентрація робочого розчину соляної килоти, моль/л;

v – об’єм проби атмосферних опадів, мл;

v3 – об’єм робочого розчину соляної кислоти, що витрачений на титрування при визначенні вільної лужності, мл.

Навести розрахунок.

Загальну лужність атмосферних опадів (q), ммоль·екв./л, визначають за формулою:

,

де С – концентрація робочого розчину соляної килоти, моль/л;

v – об’єм проби атмосферних опадів, мл;

v4 – об’єм робочого розчину лугу, що витрачений на титрування при визначенні загальної лужності, мл.

Навести розрахунок.

Отже, реакція атмосферних опадів – ___________________________.

Висновок. На лабораторній роботі ми навчилися навчилися визначати кислотність і лужність атмосферних опадів.

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.