Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Організація спостережень за якістю атмосферних опадів: визначення кислотності і лужності

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Організація спостережень за якістю атмосферних опадів:

визначення кислотності і лужності

Мета роботи: формування навичок використовувати теоретичні знання на практиці, навчитись визначати кислотність і лужність атмосферних опадів.

Дослід 1. Визначення кислотності атмосферних опадів

Обладнання та реактиви: колби на 200 мл, мірні циліндри на 100 мл, бюретки; 0,1 моль/м розчин їдкого натру, метилоранж, фенолфталеїн.

Кислотність визначають титриметричним методом відразу після відбору проби атмосферних опадів. Якщо атмосферні опади мають рН < 4,5, то для визначення вільної кислотності (m) до 100 мл проби додають 2 краплини розчину метилоранжу і титрують 0,1 моль/л розчином їдкого натру до появи жовтого забарвлення індикатора.

Для визначення загальної кислотності (р) в колбу відбирають 100 мл проби атмосферних опадів, додають 3-4 краплини фенолфталеїну і титрують 0,1 моль/л розчином їдкого натру до появи рожевого забарвлення індикатора. Якщо атмосферні опади мають рН > 8,3, то їх кислотність дорівнює нулю.

Вільну кислотність (m) та загальну кислотність (р), ммоль·екв./л, визначають за формулами (2.1) і (2.2) відповідно:

; (2.1)

; (2.2)

де С – концентрація робочого розчину лугу, моль/л;

v – об’єм проби атмосферних опадів, мл;

v1 – об’єм робочого розчину лугу, що витрачений на титрування при визначенні вільної кислотності, мл;

v2 – об’єм робочого розчину лугу, що витрачений на титрування при визначенні загальної кислотності, мл.

Дослід 2. Визначення лужності атмосферних опадів

Обладнання і реактиви: колби на 200 мл, мірні циліндри на 100 мл, бюретки;0,1 моль/м розчин соляної кислоти, метилоранж, фенолфталеїн.

Якщо атмосферні опади мають рН > 8,3, для визначення вільної лужності (n) до 100 мл проби додають 2-3 краплини фенолфталеїну і титрують 0,1 моль/л розчином соляної кислоти до знебарвлення розчину.

Для визначення загальної лужності (q) в колбу відбирають 100 мл проби атмосферних опадів, додають 2 краплини метилоранжу і титрують 0,1 моль/л розчином соляної кислоти до переходу жовтого кольору в оранжевий. Якщо атмосферні опади мають рН < 5,4, то їх лужність дорівнює нулю.

Вільну лужність (n) та загальну лужність (q), ммоль·екв./л, визначають за формулами (2.3) і (2.4) відповідно:

; (2.3)

; (2.4)

де С – концентрація робочого розчину соляної килоти, моль/л;

v – об’єм проби атмосферних опадів, мл;

v3 – об’єм робочого розчину соляної кислоти, що витрачений на титрування при визначенні вільної лужності, мл;

v4 – об’єм робочого розчину лугу, що витрачений на титрування при визначенні загальної лужності, мл.

Продовжити виконання лабораторної роботи