Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Визначення радіаційного фону (рівня радіації) та ступеню радіоактивного забруднення різних об’єктів
Для чого призначені дозиметри?
для визначення випромінювань і орієнтовної оцінки потужності дози, головним чином, бета і гамма-випромінювань
для вимірювання потужності дози рентгенівського або гамма-випромінювання
для визначення підсумкової дози опромінювання, яку може одержати людина за час перебування у зонах радіоактивного зараження