Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моніторинг довкілля
Лабораторна робота: Визначення радіаційного фону (рівня радіації) та ступеню радіоактивного забруднення різних об’єктів
На чому оснований фотографічний метод виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання?
на визначенні ступеню почорніння фотоемульсії
на визначенні зміни структури речовини
на визначенні ступеню іонізації газу