Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Джерела викидів, через які забруднюючі речовини надходять у певному зосередженому місці - це
точкові
лінійні
незатінені