Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Концентрації забруднюючих речовин у атмосферному повітрі визначаються у приземному шарі на висоті:
до двох метрів
до одного метра
до трьох метрів