Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Яка із зон розподілу концентрацій шкідливих речовин в атмосфері під факелом організованого високого джерела викиду характеризується максимальним вмістом шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери:
зона перекиду факела викиду
зона поступового зниження рівня забруднення
зона задимлення