Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Назвіть умови, за яких температура зростає з висотою, а потік, що піднімається вертикально стає холоднішим від навколишніх мас і його рух згасає:
інверсійні
конвективні
конверсійні