Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Вкажіть висоту, яка характерна для низьких джерел викидів забруднюючих речовин:
від 10 м до 20 м
від 2 м до 10 м
від 10 м до 50 м