Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Вкажіть, як залежить максимальна концентрація домішок у приземному шарі атмосфери від продуктивності джерела та його висоти:
прямо пропорційна продуктивності джерела і його висоті над землею
обернено пропорційна продуктивності джерела і прямо пропорційна квадрату його висоти
прямо пропорційна продуктивності джерела і обернено пропорційна квадрату його висоти над землею