Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Вкажіть умови, за яких послаблюється турбулентний потік, що призводить до погіршення розсіювання промислових викидів і накопичення шкідливих речовин у приземному шарі:
інверсійні
конверсійні
конвективні