Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
При яких значеннях вітру спостерігаються максимальні концентрації забруднення з високих джерел викидів:

при швидкостях вітру в межах 3…6 м/с залежно від швидкості виходу газоповітряної суміші з отвору джерела.

в межах 3...6 м/с
в межах 6...8 м/с
в межах 0...3 м/с