Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Тема: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Мета: знайомство із методами розрахунку забруднення атмосфери викидами одного джерела

Продовжити виконання лабораторної роботи