Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Матеріали, обладнання, устаткування:

1 персональний комп’ютер;

2 мікрокалькулятор;

Продовжити виконання лабораторної роботи