Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Виконання лабораторної роботи проводиться з використанням комп’ютерної техніки. Для виконання роботи використовуємо пакет Microsoft Excel (2007, 2010).

Виконання лабораторної роботи з використанням

MicrosoftExcel (2007, 2010)

При виконанні лабораторної роботи слід використовувати можливості програмування програм С++, Visual Basic, MathCAD, Microsoft Excel. Для виконання лабораторної роботи використовумо можливості пакету Microsoft Excel (2007, 2010). Для проведення одиничних обчислень доцільніше використовувати інженерний калькулятор. Усі розрахунки повинні проводитися з округленням до трьох значущих цифр.

Продовжити виконання лабораторної роботи