Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Розрахунок проводимо використовуючи можливості програмування пакету Microsoft Excel (2007, 2010).

Вкажіть значення коефіцієнту рельєфу місцевості, коли перепад висот складає менше 50 м на 1 км?

1
2
3