Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
За яких умов розраховане значення максимальної приземної концентрації шкідливої речовини буде меншим?
За літніх умов
За зимових умов
Не залежить від умов