Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
З метою оптимізації розрахунків слід зробити наступні блоки. Значення будуть вводитися і обчислюватися в колонці В.

Вкажіть одиниці вимірювання значення гранично допустимої концентрації забруднюючої речовини?

Вхідні дані:

Висота джерела викиду над поверхнею землі (висота труби), H (м)

Діаметр джерела викиду, м, D

Швидкість виходу газоповітряної суміші, м/с, w0

Температура газоповітряної суміші, оСТГПС

Потужність викиду забруднюючої речовини, М (г/с)

Безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості, η

Температура повітря найбільш жаркого місяця року, оС, ТП

Коефіцієнт, залежний від температурної стратифікації атмосфери, А

Коефіцієнт, який враховує швидкість осідання
забруднюючої речовини в атмосферному повітрі, F

Значення гранично допустимої концентрації речовини, ГДК, мг/м3

Блок розрахунку

Визначаємо витрату газоповітряної суміші, V1, м3V1=

Визначаємо різницю температур, оС, DT=ТГПСП, DT=

Визначаємо параметри f, νm, ν’m, fe відповідно:

f=

νm=

ν’m=

fe=

Визначення коефіцієнта m m=

Визначення коефіцієнта n n=

Визначення максимального значення
приземної концентрації забруднюючої речовини См, мг/м3 См=

Потім послідовно слід вводити формули:

В комірці В14 ввести

В комірці В15 ввести

В комірці В18 ввести

В комірці В19 ввести

В комірці В20 ввести

В комірці В21 ввести

В комірці В22 ввести

В комірці В23 ввести

В комірці В24 ввести

Якщо провести всі вищенаведені процедури вірно, отримаємо файл з наступним вмістом:

мг/м3
кг/м3
т/м3