Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
При якій умові вміст речовини в атмосферному повітрі є допустимим?
Сm>1
Cm>ГДК
Cm≤ГДК