Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Яке із значень ГДК (максимально-разова чи середньодобова) має більше значення (за величиною)?
Максимально-разова
Середньодобова
Вони рівні між собою