Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Визначаємо параметр f:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта f

6,243
6,423
6,324