Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Початок тестування

На відповіді виділений обмежений термін. Час, який залишився до закінчення тестування, висвітлюється у верхньому лівому куті монітора комп‘ютера. Якщо Ви не надали відповіді у відведений термін, відповідь не зараховується.

Продовжити виконання лабораторної роботи