Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Визначаємо параметр vm:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта vm

0,315
0,513
0,531