Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Визначаємо параметр v`m:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта v`m

0,162
0,126
0,612
0,216