Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Визначаємо параметр fe:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта fe

1,593
1,395
1,539
1,953