Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Визначаємо параметр m:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта m

0,388
0,838
0,883
0,383