Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Визначаємо параметр n:

Вкажіть вірне значення коефіцієнта n

1,378
1,387
1,783
1,873