Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування

Визначення максимального значення приземної концентрації забруднюючої речовини при несприятливих метеорологічних умовах См, (мг/м3)

См=

22,061
22,610
22,016
19,385