Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Вкажіть як зміниться значення приземної концентрації забруднюючої речовини (мг/м3), якщо діаметр труби збільшити в два рази?
22,061
11,030
15,472
14,501
7,021