Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання i прогнозування стану довкiлля
Лабораторна робота: Створення програми прогнозу забруднення одним джерелом на алгоритмічних мовах програмування
Вкажіть значення приземної концентрації забруднюючої речовини (мг/м3), якщо температуру газоповітряної суміші збільшити в два рази?
17,476
17,674
16,764
16,467
16,746